Ambalaj

Ambalaj, içerisinde yer alan ürünü, ürünün yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan, taşınmasını kolaylaştıran ve aynı zamanda ürünün tanıtımını yapan değerli bir malzemedir.

Önceleri sadece ürünü muhafaza etme ve taşıma görevini üstlenmiş olan ambalajlar günümüzde içindeki ürünü temiz bir biçimde saklayabilmenin yanında ürünü tanıtan anlatan bir araç halini almıştır. Bu açıdan ambalaj tüketicilerin satın alma kararlarında etkilidir. Ürünün sağlıklı koşullarda saklanması, ürünün ambalaj üzerindeki kod uygulamalarıyla izlenebilir olmasına imkân tanıması ve marka görsellerini ve bilgilerini içermesi nedeniyle ambalaj, nihai satış aşamasında etkili bir faktördür. Ayrıca ambalaj ürün kaybını en aza indirdiği için maliyetten tasarruf sağlamaktadır.

Ambalajın Önemi

Ambalajın çeşitli açılardan önemi ele alınabilmektedir. Ürünü sağlıklı koşullarda muhafaza etmesi, imal edildiği hammadde akımından geri kazanılabilir olması ve tasarımına kadar olan süreçler ayrı ayrı önem arz etmektedir. Özellikle ticari yaşantı deviniminin belirgin olarak görüldüğü perakende sektöründe ambalaj tasarımı hayati öneme sahiptir. Gerek ambalajın üç boyutlu tasarımı gerek ambalaj üzerindeki bilgiler ve grafik tasarım öğeleri markaların pazarlama aracı olarak rol oynamaktadır.

İlk ürün geliştirme aşaması ve pazar gereksinimlerine göre tasarlanıp uyarlanmasından, üretim, koruma, depolama, tasıma, dağıtım, reklâm, satış ve son kullanıma kadar, her aşamada devreye girdiğinden bu sürecin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kısaca ambalaj, yalnızca içine konulan ürünü koruyan bir tamamlayıcı araç değil, ürünün bir parçasıdır. Özellikle gıda maddelerinde ambalaj; ürünün sağlıklı olması, kaliteli olması ve bilgi vermesi konularında işlevler üstlenir. Bunlar tüketicinin kararını etkileyen ambalajla ilgili somut göstergelerdir.

Ürün sunumunda ve raf düzeninde kendini gösteren ambalaj sektörü geliştikçe, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ürünlerinin markalaşması da söz konusu olacaktır. Özellikle yöresel ürünlerin ambalajlanmasında izlenecek özgün tasarımlar bölgenin çıkaracağı marka sayısını artıracaktır. Tasarım oluşturmada katma değer unsurların eklenmesi için üniversitelerle ve sanayiyle işbirliğine gidilmesi de önemli bir adım olacaktır. Bunun yanında çevreci ambalaj uygulamalarının yaygınlaşması ve teşvik edilmesi hem maliyet azaltma konusunda hem de dünya standartlarına erişme adına fayda sağlayacaktır.